February 12, 2022
|
The Podium in Spokane - Spokane, WA
|
200m (Banked)
ICON KEY: NAIA A NAIA B